กรองตามคุณสมบัติ
classe énergétique
Système de refroidissement
Noise Level (dbA)
7 enregistrements trouvés.

 • RDSA240K20W
  • Porte couleur (RF) : Blanc - ARC P1
  • classe énergétique : A+
  • Noise Level (dbA) : 40


 • RDSA240K20S
  • Porte couleur (RF) : Argenté - ARC744
  • classe énergétique : A+
  • Noise Level (dbA) : 40


 • RDSA240K30W
  • Porte couleur (RF) : Blanc - ARC P1
  • classe énergétique : A++
  • Noise Level (dbA) : 39


 • RDSE465K30W
  • Porte couleur (RF) : Blanc - ARC P1
  • classe énergétique : A++
  • Noise Level (dbA) : 43


 • RDM6126
  • Porte couleur (RF) : Blanc - ARC P1
  • classe énergétique : A+


 • RDNE350K20W
  • Porte couleur (RF) : Blanc - ARC P1
  • classe énergétique : A+
  • Noise Level (dbA) : 43


 • DN161220X
  • Porte couleur (RF) : Inox AntiFingerprint - Inox 430
  • classe énergétique : A+
  • Noise Level (dbA) : 43